Welkom by die Biblioteek- en Inligtingsdiens se Eeufeesuitstalling

Kies asseblief 'n tema om te ondersoek:

Welcome to the Library and Information Service Centenary Exhibition

Please select a theme to explore:


Die Biblioteek-en Inligtingsdiens Eeufeesuitstalling bied ‘n blik op die verlede en hede van die Universiteit Stellenbosch in beeld. Die fokus van die uitstalling is op die Biblioteekdiens – gister en vandag, studentelewe – die gees van die tyd, en Maties sport – kampioene destyds, kampioene vandag. Met die uitsondering van enkele foto’s is materiaal wat vir die uitstalling gebruik is afkomstig vanuit versamelings van die Biblioteekdiens.

The Library and Information Service Centenary Exhibition offers a glimpse of the past and present of Stellenbosch University in pictures. The exhibition focuses on the Library Service - “then and now”, student life - “the spirit of the times” and Maties sport - “champions then, champions now”. The images used for the exhibition are mainly from collections held by the Library Service.